Wojciech Kowalczyk

lekarz weterynarii
Współpraca w zakresie badań endoskopowych (gastroskopia, rhinoskopia, kolonoskopia)